Linan

Linan som gick från båten ner till havsbottnen tjänade som en referens för att ta sig upp mot ytan efter dyket! Vi stannade under åtskilliga tillfällen på olika djup för att andas ut kvävet i kroppen. En intressant upplevelse att enbart hänga i det stora blå, en grupp dykare - du ser varken botten eller ytan, bara ett enda stort blått universum och en rymd som får dig att baxna! Djur passerade oss på avstånd, en del fiskar såg vi, andra såg oss men vi såg inte dom! Kanske fanns det delfiner i närheten, kanske hajar, kanske klumpfiskar eller stingrockor. Solens strålar skjuter ned genom vatten och bidrar till en upplevelse som heter duga!